شماطرفدارکدام خواننده اید?
(1.030%) 40
فریدون آسرایی
(6.208%) 241
احسان خواجه امیری
(0.283%) 11
حمیدحامی
(2.421%) 94
حمید عسکری
(5.306%) 206
محسن چاووشی
(50.79%) 1972
محسن یگانه
(21.27%) 826
فرزادفرزین
(2.163%) 84
رضاصادقی
(1.880%) 73
سیروان خسروی
(3.065%) 119
بابک جهانبخش
(5.564%) 216
سایرخوانندگان خوب کشورمون

تعداد شرکت کنندگان : 3882