شماطرفدارکدام خواننده اید?
(1.030%) 40
فریدون آسرایی
(6.206%) 241
احسان خواجه امیری
(0.283%) 11
حمیدحامی
(2.420%) 94
حمید عسکری
(5.305%) 206
محسن چاووشی
(50.78%) 1972
محسن یگانه
(21.29%) 827
فرزادفرزین
(2.163%) 84
رضاصادقی
(1.879%) 73
سیروان خسروی
(3.064%) 119
بابک جهانبخش
(5.562%) 216
سایرخوانندگان خوب کشورمون

تعداد شرکت کنندگان : 3883